Gradu Rovinju dodijeljena nagrada za podršku obrtničkom sektoru