Policija u gostima na Rovinj FM-u: Stanković i Samac ukazali na ljetne prometne neprilike