U naselju Veleniki završeni radovi na kanalizacijskoj mreži i asfaltirana prometnica