Baljanski osnovnoškolci imat će besplatnu marendu FINANCIRAJU OPĆINA BALE I MON PERIN