Prezentirana brošura #FootbalPeopleWeeks: Ne osuđuj, ne ismijavaj, ponudi pomoć, dvostruko će ti se vratiti!