Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Pule organizira predavanje na temu nužne obrane