UPOZNAJTE NIKA MODRUŠANA Dječji gradonačelnik Rovinja želi urediti i osvijetliti parkove