Grad Labin i ove godine sufinancira nabavku školskog pribora