Na Rovinjštini prošle godine čak 30% više prekršaja nekorištenja pojasa