U Rovinju započela ugradnja svjetlosnih LED markera u kolnik