Etnografski muzej Istre predstavlja novu publikaciju PREDMETI SJEĆANJA