Kojeg je oblika naša sirova suština? MARIANNA NARDINI izlaže u Galeriji Poola