Ivan Čolović i pulski umjetnici otvaraju 27. Sa(n)jam knjige u Istri