Gradska radionica u Puli priprema druženje uz novo predavanje Art Panoptikum XXXVIII