Dječji tjedan u Medulinu započeo pripovijetkama Aleksandra Bančića u centru Šantadur