Milanović: Važno je pružiti pomoć i podršku djeci koja trpe nasilje