Hrvatska udruga turizma osvojila nagradu za najbolju KRIZNU KOMUNIKACIJU U 2020. GODINI