U Rovinju održana vesela Dječja vatrogasna olimpijada na kojoj je sudjelovalo devetnaest ekipa dječjih vrtića