U Barbanu je održan 2. Memorijal „Stanko Kancelar“