Referendum je najizravniji čin demokracije, no pojedinci ga uvijek politički prostituiraju - s jedne i druge strane