U Rovinju se održava Međunarodna kanabis poslovna konferencija