Lijepo kad su ljubav prema sportu i odricanja nagrađena pobjedama