Grad Pazin zajedno s mladima kreće u izradu projekta SKATE PARKA