ISTRA U 98,61% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje