Građani odabrali 12 najljepših fotografija za Kalendar Grada Poreča za 2023. godinu