Goran Buić predstavio svoj tim - kandidate za Općinsko vijeće Medulina