Miletić: Osnivanje Medicinskog fakulteta bi bilo kruna kad govorimo o zdravstvenom sustavu u našoj Županiji