Sa svečane sjednice povodom Dana Grada ROVINJ PREDNJAČI U BROJNIM PODRUČJIMA KVALITETE ŽIVOTA