U srijedu će se održati 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule