Današnja županijska Skupština s naglaskom na Kaštijun