Platforma Možemo!: 'I Pula bi trebala pokrenuti izgradnju malih sunčanih elektrana na krovovima'