Gradsko vijeće Pule započelo raspitivanjem o Kaštijunu 'POKUŠAVAMO DOVESTI POGON U FUNKCIJU'