Predstavnica Kinesko-Hrvatske udruge za kulturnu i gospodarsku suradnju u posjeti Gradu Puli