Gradonačelnik Paliaga: Ostvarili smo sve zacrtano za prvu polovicu mandata