Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije o predškolskom odgoju: TKO NAS ČINI LUDIMA?