Mladi judaši Istarskog borca ekipni su prvaci na međunarodnom turniru!