Rezultati policijske akcije: Čak 50% kontroliranih bilo u prekršaju