Prilikom čišćenja suhozida muškarac pronašao streljivo