Naveo ga na kupnju lažnog dijamanta, a onda mu još i prijetio IMA TOGA JOŠ