BROJNE KRAĐE DILJEM ISTRE Od kuća za odmor i plaža pa sve do krađe sa radnog stroja