SAMOUBOJSTVO U ROVINJU Na kamenolomu si oduzela život