VOZAČI POZOR! Za sav promet zatvara se cesta od Brajkovići do čvora Kanfanar