PARKINGA NIKAD DOSTA: Uređuje se parkiralište na Kukaletovici