U HGK – Županijskoj komori Pula održana radionica o komunikaciji