BALJANSKIM PRIVATNIM IZNAJMLJIVAČIMA SUBVENCIJE KAMATA za ulaganje u podizanje kvalitete