U Puli pokrenute aktivnosti za formiranje Gospodarskog vijeća