HUP i Nacionalna udruga ugostitelja potpisale Sporazum o suradnji