Rovinjski Rubini d.o.o. u prošloj godini zabilježio rast prihoda