Općini Bale odobrena sredstva za nastavak obnove Crkve sv. Petra na Tondolonu