Guverner Vujčić: Prelazak s kune na euro kod nas je protekao fantastično, a sada imamo povijesno najviši kreditni rejting